VDS

PHẦN MỀM

  • Xây dựng, triển khai và tư vấn trong lĩnh vực phần mềm, đặc biệt phần mềm điều khiển thiết bị trên Window và Linux.
  • Cung cấp dịch vụ lập trình phần mềm nhúng (firmware), thiết kế hệ thống điều khiển tự động, hệ thống nhúng dùng vi xử lý 8051, AVR, ARM, ZILOG, Motorola.